Integritetspolicy

Vilka vi är

Vi är en ideell förening Konst i Blickpunkt som har sitt säte i Karlskrona. Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Konst i Blickpunkt verkar med syfte att stärka närvaron av visuell konst i Karlskrona och i Blekinge. En bärande komponent för regionala konstnärer som deltar i evenemanget är att utvidga sitt nätverk med många värdefulla internationella kontakter som kan hjälpa dem att nå ut med sin konst.  Föreningen arrangerar internationella möten och konstutställningar under namnet The Arts Dot. The Arts Dot engagerar både allmänheten, konstnärer och lokala företagare för att skapa förståelse för hur konsten kan vara en del av en ny basnäring i Blekinge med syftet att skapa ett brett och långsiktigt engagemang. Utställningarna har varit i pop-up format och lokalerna varierar beroende på tillgång men målet är att det ska vara nära till publikens vardag. Varje år har föreningen bjudit in ett antal gallerier, både regionala och internationella, vilket redan har lett till att deltagande konstnärer har blivit erbjudna utställningsmöjligheter internationellt.

Vår webbplatsadress är: https://theartsdot.se.

Hur vi hanterar dina personuppgifter – GDPR

Den nya Dataskyddsförordningen – GDPR gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.

Konst I Blickpunkt ansvarar för de personuppgifter (namn, adress, e-postadress, företag/organisation) du lämnar till oss när du kontaktar oss i något ärende. Dina personuppgifter lagras på ett säkert sätt i vår databas och förmedlas aldrig vidare till tredje part utan ditt godkännande. Personuppgifter lagras endast i syfte att fullgöra tjänster, eller för att informera om evenemang och liknande.

När du kontaktar oss godkänner du att Konst I Blickpunkt använder personuppgifterna för att kommunicera med dig via e-post, telefon eller andra kommunikationsmedel för att följa upp dina frågor eller ditt ärende. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är det avtal som du ingår med Konst i Blickpunkt via kontakten med föreningen och The Arts Dot Team.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

  1. Dina personuppgifter sparas i föreningens databas via e-post, telefonkontakt, eller på annat sätt.
  2. Personuppgifter lagras i syfte att fullgöra avtalade tjänster, samt kommunicera gällande träffar, evenemangen och andra projekt.
  3. När du kontaktar föreningen godkänner du att vi använder personuppgifterna för att kommunicera med dig via e-post, telefon eller andra kommunikationsmedel.
  4. Konst i Blickpunkt kommer inte dela dina personuppgifter med annan part i annat syfte utan ditt godkännande.
  5. I våra mejlutskick sparar vi bara ditt namn och e-postadresser för att kunna skicka email till dig för att upplysa om aktuella aktiviteter, eller annat som kan vara relevant.

Det betyder mycket för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter!

Media och publikation

Om du skickar bilder till oss för publikation, bör du undvika att dela bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Deltagaren godkänner att The Arts Dot och Konst I Blickpunkt får använda inlämnade bilder för marknadsföring av evenemanget, att fotografera och/eller spela in, och kan använda bilder och/eller inspelningar för arkiv- och reklamändamål på webbplatsen samt på sociala medier som hänvisar till The Arts Dot. Upphovsrätten till bilder/video förblir dock alltid deltagarens.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Om medlemsregistret

När du registrerar dig som medlem accepterar du att dina uppgifter lagras av oss. Registret över medlemmar samt medlemsutskick till dessa hanteras i sin helhet av särskilt ansvariga i styrelsen för föreningen Konst i Blickpunkt. Ingen information om dig delas med andra parter. Dina uppgifter sparas så länge du är medlem, men rensas bort senast 12 månader efter att du gått ur som medlem och snabbare om du begär det.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du kan begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Den här dataskyddspolicyn är ett levande dokument och innehållet kan komma att justeras. Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2021-08-11.

Privacy Policy

This website is the property of Konst I Blickpunkt. We take the privacy of all visitors to this Website, our customers and partners very seriously and therefore set out in this privacy policy our position regarding certain privacy matters, how we will treat your personal information.

1.0 Who we are

The Arts Dot international event is organised by a non-profit association Konst I Blickpunkt. This is the internet privacy policy for services of the association and the website https://theartsdot.se

2.0 What personal data do we collect and why we collect it

The information that we collect and store relating to you is used to enable us to provide our services to you. In addition, we may use the information for the following purposes:

2.1 To provide you with the information requested from us relating to our services and to provide information on other services which we feel may be of interest to you if you have consented to receive such information.

2.2 To meet our contractual commitments to you.

2.3 To notify you about any changes to our Website, such as improvements or service changes, that may affect our service.

2.4 If you are an existing customer, we may contact you with information about services similar to those which were the subject of a previous proposal to you.

2.5 If you are a new customer, we will only contact you or allow third parties to contact you only when you have provided consent and only by those means you provided consent for.

2.6 We may use your data, or permit selected third parties to use your data, so that you can be provided with information about unrelated services which we consider may be of interest to you. We or they may contact you about these services by any of the methods that you consented to at the time your information was collected.

2.7 When you register as a member, you accept that we store your information. The register of members and membership mailings to these are handled entirely by special officials on the board of the association Konst I Blickpunkt.

2.8 If you do not want us to use your data for ourselves or third parties you may withhold your consent to this when you provide your details to us on the form on which we collect your data.

3.0 Who we share your data with

We don’t share your data with other parts without your permission.

4.0 How long we retain your data

Konst I Blickpunkt retains your personal information only for as long as necessary to provide you with my services and as described in my Privacy Policy. However, we may also be required to retain this information to comply with our legal and regulatory obligations, resolve disputes, and enforce our agreements. We generally keep your data for the following time period: one year.

5.0 What rights do you have over your data

You may have the right to access and receive a copy of the personal information we hold about you by contacting Konst I Blickpunkt using the contact information.
You may also have the right to change, restrict our use of, or delete your personal information. Absent exceptional circumstances (like where Konst I Blickpunkt required storing data for legal reasons) we will generally delete your personal information upon request.

6.0 Third-party links

You might find links to third party websites on our Website. When you click on one of these third-party links, you are entering another website for which we have no responsibility. This Privacy Policy does not cover the information practices or policies of such third-party websites. These websites should have their own privacy policies which you should check and we do not accept any responsibility or liability for their policies whatsoever as we have no control over them.

7.0 Media and publication

Artist and whole participants agree that the Arts Dot team may use submitted pictures for promotion of the event, photograph and/or videotape the artist and work(s) and may use such images and/or recordings for archival and publicity purposes on its own website as well as on all social media platforms referring to The Arts Dot. However, the copyright of the artwork always remains with the artist.

All photographs taken before, during, or after the Arts Dot event are the property of Arts Dot and may be used for promotional purposes.

8.0 Trademarks, Logos and other Intellectual Property Issues

The Customer is responsible for any Copyright or Trademark issues related to the creation and use of Project files by the Customer. Customer shall be solely responsible for any Trademark or Copyright searches pertaining to the Project unless otherwise contracted for in the Specifications. The Designer will not knowingly copy other rightfully trademarked or copyrighted material.

9.0 Amendments

We may update this policy from time to time by publishing a new version on our website. You should check this page occasionally to ensure you are happy with any changes to this policy. We may notify you of changes to this policy by email.

10.0 Consent

By using our website and services, you hereby consent to our privacy policy and agree to its terms.

11.0 Update

This Privacy Policy was last updated on Wednesday 11th August 2021.

12.0 Contact

We welcome any queries, comments or requests you may have regarding this policy please do not hesitate to contact info@theartsdot.com.

Translate »