KONST I BLICKPUNKT

Welcome to the organisation Konst I Blickpunkt

The non-profit association Konst I Blickpunkt and its members organise the Arts Dot events. You can become a member if you are an artist, art collector, or want to support the organisation in any way.

Welcome to be a member with an annual membership of SEK 100. Pay with Swish 1233827052 or bankgiro 5461-8905. Don´t forget to add medlemskap or membership and your contact information!

SVENSKA
Om verksamheten
Konst i Blickpunkt är en ideell förening, med säte i Karlskrona och bildades december 2019. Föreningen arbetar för att synliggöra och uppmuntra konst bl. a. genom att skapa mötesplatser för såväl lokala som internationella konstnärer.

Övergripande verksamhet
• Arbeta på att hitta nya lösningar för att främja visuell konst och hjälpa konstnärer att nå ut med sin konst under namnet The Arts Dot.
• Fortsätta med att uppmuntra och stimulera till samarbeten mellan Tech-företag och den Kreativa och Kulturella Näringen i regionen.
• Samarbeta med olika regionala aktörer som vill bidra till utvecklingen av
The Arts Dot.
• Verka på ett inkluderande och juste sätt för att uppmuntra till ett rikt kulturliv.
• Vår verksamhet verkar för att främja bevarandet av det lokala kulturarvet och till gängliggöra det för fler i enlighet med Agenda 2030 och delmålet 11.4 – SKYDDA VÄRLDENS KULTUR OCH NATURARV.
• Att främja de lokala konstnärerna, samarbeta, medverka och nätverka, verka
för kompetenshöjande insatser och erfarenhetsutbyte regionalt och internationellt. Målsättningen är att involvera de utländska kreativa styrkorna inom ramen för ovan nämnda mål.

Samarbete med utbildningssektorn
• Inom föreningen samarbetar vi även med utbildningssektorn. Efter diskussioner med representant från YrkesAkademin Yrkeshögskola skissades förslag fram. Resultatet blev en kort yrkeshögskoleutbildning för kultursektorn, i regi av Yrkesakademin.
Syftet är att hjälpa småföretagare inom sektorn, enskilda konstnärer och de som idag är aktiva i konst relaterade projekt av olika slag. Att nå ut till publiken, etablera sig, hitta medel för verksamhetens utveckling genom fonder, projekt och diverse bidrag. Vidare att marknadsföra sig, prissätta sina tjänster, förstå lagar och regler relaterade till sin verksamhet. Samt nätverkande både nationellt och internationellt.

Aktiviteter
• Föreningen genomför publika evenemang inom visuell konst och internationella konstutställningar, workshops och andra arrangemang som främjar konst.

• Aktivt tar del av externa arrangemang, utbildningar och resor som främjar utveckling av föreningen och dess arrangemang. 2022 genomfördes en studieresa med workshop till Polen, Italien och Frankrike för att utveckla samarbetet med de internationella partners som deltog i the Arts Dot 2021.

Föreningens stadgar kan läsas här.

Kontaktuppgifter
Org. nr.: 802527-9152
Bankgiro: 5461-8905
Swish: 1233827052
Hemsida: theartsdot.se
E-post: info@theartsdot.se

Grupp för medlemmar på sociala medier
Facebook @Konst i Blickpunkt

Translate »